محور های برگزاری رویداد:
-ارائه ایده ها و طرح های اجرایی نو و منتخب در حوزه صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته
-ارائه چالش ها و تقاضای فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته
-حضور شرکت های دانش بنیان ، سرمایه گذاران، نخبگان علمی و اساتید برجسته کشور در این حوزه
-ارائه راهکاری های علمی تخصصی رفع چالش ها و نیازهای فناوری توسط فناوران
-به هم رسانی متقاضیان و عرضه کننده فناوری
-معرفی فناوری های روز و برتر صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته
-نمایش دستاوردهای فناوری و نیازهای فناوری حوزه لوازم خانگی و صنایع وابسته
-برگزاری استارت اپ دموی لوازم خانگی و صنایع وابسته

شماره تماس : 02833236911 داخلی 29 | شماره نمابر: 02833238801 | رایانامه : nasa_ir2000@yahoo.com | شماره واتس اپ : 09058483894